PROIECT POCU – OCUPARE APROBAT

07.12.2021

Proiectul ”Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”, depus de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare (punct de lucru Carei), se regăsește pe Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021.

Începând cu data de 07.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-financiare (VTF) şi grilele de evaluare.


Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare aprobate, publicată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.