Proiect POR selectat – MODERNIZARE CREȘĂ

24.06.2020

În data de 22.06.2020, în intervalul orar 12.00 – 13.00, a avut loc la sediul Asociației GAL Carei pentru Coeziune Socială, din str. Progresului nr. 28, Carei, întâlnirea cu membrii Comisiei de selecție a fișelor de proiecte al GAL Carei, în vederea selectării fișelor de proiecte depuse ca urmare a lansării apelului POR/GALCAREI/2020/9/2/OS9.1 corespunzător Intervenției #6 POR – Reabilitare şi/sau extindere unități educaționale preșcolare în zona urbană funcțională aferentă ZUM, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, lansat în data de 31 martie 2020.

În conformitate cu Procedura de Evaluare și Selecție a Asociației GAL Carei, cu participarea unui reprezentant ADR Nord-Vest, membrii Comisiei de Selecție au fost informați de către echipa operativă a GAL Carei asupra tuturor datelor referitoare la fișa de proiect înregistrată la Secretariatul GAL Carei, în data de 14.05.2020. Ca urmare a analizei Grilelor de verificare CAE, a Grilelor de verificare aferente eligibilității tehnico-financiare (ETF), a Raportului de vizită la fața locului și a listei proiectelor propuse spre finanțare, documente elaborate și transmise de către experții evaluatori, membrii Comisiei au aprobat selecția proiectului ale cărui date principale sunt:

Nr. apel: POR/GALCAREI/2020/9/2/OS9.1

Măsură: M3/Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaționale destinate copiilor incluși în sistemul de învățământ preuniversitar

Nr. de înregistrare: 109, Data: 14.05.2020

Numele solicitantului: UAT Municipiul Carei

Adresa solicitantului: str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare, cod poștal 445100

Titlul proiectului: „MODERNIZARE CREȘĂ DE COPII ÎN MUNICIPIUL CAREI”

Valoarea nerambursabilă a investiției este: 1.655.724,33 RON, reprezentând 348.463,50 EURO

Valoarea totală a investiției: 1.947.910,98 RON, reprezentând 409.957,06 EURO

Punctaj obținut conform evaluării ETF: 93 puncte

Aici puteți consulta raportul de selecție realizat conform procedurii.