PROIECTE POR ÎN LINIE DREAPTĂ

04.10.2022

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, Intervenția I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente, UAT Municipiul Carei implementează în prezent proiectul „Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei” (cod SMIS 140842). Valoarea totală a proiectului este de 1.947.910,98 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.848.710,44 lei.

Pentru transpunerea în practică a Intervenției I.4 POR – Creare/ reabilitare/ modernizare spații publice urbane, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, UAT Municipiul Carei implementează proiectul Reamenajare loc de joaca în Parcul Dendrologic Carei” (cod SMIS 136040). Valoarea totală a proiectului este de 544.481,60 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 315.974,75 lei.

Proiectele sunt finanțate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

În cadrul vizitei de monitorizare a proiectelor, care a avut loc în 3 octombrie a.c., cu participarea domnului Ionică Cristian Pop, coordonator programe cu rol de ofițer de monitorizare, în calitate de reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, și cu participarea personalului Biroului de proiecte al UAT Municipiul Carei, s-a discutat stadiul desfășurării celor două proiecte sus-amintite. Trecând de inerentele întârzieri asociate procedurilor standard de achiziție publică, acestea se află acum în desfășurare conform planificării. Sunt în curs de implementare contractele de furnizare a echipamentelor și de execuție a lucrărilor. De asemenea, s-au semnat contracte de informare, publicitate și comunicare. Activitățile de raportare și de decontare se desfășoară și ele conform cerințelor programului de finanțare.

Până la finalul proiectelor vor fi reabilitați 3.360 mp loc de joacă pentru copii, aflat la intersecția celor trei Zone Urbane Marginalizate, iar capacitatea creșei de copii din Carei va ajunge la 45 de copii.

Succes în continuare echipelor de implementare a celor două proiecte!

VIZITĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR POR