Soluții SMART pentru grupurile vulnerabile din municipiul Carei

18.10.2021

Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei Plasată sub Responsabilitatea Comunității este rezultatul unor consultări ample ale părților interesate din domeniul serviciilor publice (educație, sănătate, servicii sociale, ocupare) şi din domeniul privat. Soluțiile propuse au fost transpuse în măsuri și intervenții care să contribuie la îmbunătățirea situației existente. Prin abordarea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC), GAL Carei alocă fonduri prin POR și POCU, de exemplu construcția de locuințe sociale, dezvoltarea de programe educaționale, consiliere în vederea angajării persoanelor fără loc de muncă, reabilitarea unor spații urbane și altele.

În contextul în care soluțiile SMART și-au dovedit viabilitatea și utilitatea la nivelul bunăstării locuitorilor mai multor municipii din România, ne propunem ca și în Municipiul Carei să implementăm soluții SMART, care să maximizeze rezultatele propuse prin intermediul intervențiilor susținute de GAL Carei, în beneficiul comunităților dezavantajate.

Vă prezentăm un material care reflectă preocuparea GAL Carei față de implementarea soluțiilor SMART în beneficiul grupurilor vulnerabile din Carei.