START discuțiilor despre violență

28.04.2023

În 27 aprilie a avut loc o primă întâlnire tematică a beneficiarilor proiectului ”START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”. Aceasta deschide seria unor discuții despre violență (violența domestică, violența în școală etc.) propunându-și recunoașterea formelor de violență, conștientizarea consecințelor și identificarea soluțiilor de răspuns la comportamente agresive. În timp ce părinții și experții implicați au purtat discuții ”de oameni mari”, copiii care i-au însoțit s-au bucurat să se joace împreună într-un spațiu dedicat lor.

Până la finalul proiectului vor fi organizate cel puțin 30 de sesiuni tematice de informare și motivare a grupului țintă, în jurul unor teme de interes.

Inițiat de Asociația Asistenților Sociali Profesioniști ”PROSOCIAL”, în parteneriat cu UAT Municipiul Carei, proiectul își propune creșterea accesului la servicii socio-medicale și la ocupare formală a persoanelor de vârsta activă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din Zonele Urbane Marginalizate ale municipiului Carei, inclusiv persoane de etnie roma, prin implementarea unor măsuri integrate și prin sensibilizarea a cel puțin 300 de persoane cu privire la aprecierea diversității.

Proiectul se desfășoară în contextul implementării Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la punerea în practică a Măsurii M4. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA și M5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE MEDICO-SOCIALE DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE PERSOANELOR.

Toate reacţiile:77