START formare profesională

06.09.2023

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști ”PROSOCIAL”, în parteneriat cu UAT Municipiul Carei, anunță deschiderea cursului de formare profesională „Femeie de serviciu” organizat în cadrul proiectului „START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, cod SMIS: 155597.

Cursul își propune să formeze 15 persoane din grupul țintă al proiectului pentru a obține certificate de calificare pentru meseria „Femeie de serviciu”.

Proiectul contribuie la creșterea accesului la servicii socio-medicale și la ocupare formală a persoanelor de vârsta activă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din Zonele Urbane Marginalizate ale municipiului Carei, inclusiv persoane de etnie roma, prin implementarea unor măsuri integrate și prin sensibilizarea a cel puțin 300 de persoane cu privire la aprecierea diversității.

Proiectul se desfășoară în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială.

Ar putea fi o imagine cu 9 persoane şi persoane zâmbind

Detalii în COMUNICATUL DE PRESĂ.