UN NOU CONTRACT SEMNAT ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI

10.10.2022

Ne bucurăm să vă anunțăm că a fost semnat contractul aferent proiectului „START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, inițiat de Asociația Asistenților Sociali Profesioniști Prosocial, organizație cu o experiență vastă în implementarea proiectelor de incluziune socială, în parteneriat cu UAT Municipiul Carei.

În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei, cei doi parteneri își propun creșterea accesului la servicii socio-medicale și la ocupare formală a persoanelor de vârsta activă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din Zonele Urbane Marginalizate ale municipiului Carei, inclusiv persoane de etnie roma, prin implementarea unor măsuri integrate și prin sensibilizarea a cel puțin 300 de persoane cu privire la aprecierea diversității.

Fișa de proiect corespunzătoare proiectului a fost selectată în cadrul apelului POCU/GALCAREI/2021/5/7/OS5.1, lansat de GAL Carei în vederea punerii în practică a Măsurii M4. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII A PERSOANELOR ADULTE ŞOMERE SAU INACTIVE ŞI A PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT DE TIMPURIU ŞCOALA și M5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE MEDICO-SOCIALE DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE PERSOANELOR.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni și 26 de zile, respectiv între data 06.10.2022 și data 31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este 1.238.982,05 RON.

Le dorim mult succes partenerilor în implementarea proiectului!