VIZITĂ DE TEREN / LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-SOCIAL

08.10.2021

În 6 octombrie a.c. a avut loc vizita de teren efectuată de experții evaluatori, în contextul verificării conformității administrative și a eligibilității fișei de proiect cu titlul CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-SOCIAL ÎN MUNICIPIUL CAREI, care a fost depusă în cadrul apelului de fișe de proiecte POR/GALCAREI/2020/9/6/OS9.1, de către UAT Municipiul Carei.

Apelul de selecţie a fişelor de proiecte POR – sesiunea iulie 2021 a fost lansat în vederea implementării Măsurii 1. Dezvoltarea facilităților rezidenţiale care să ofere condiţii de locuit decente familiilor dezavantajate și Măsurii 5: Dezvoltarea capacităţii centrelor comunitare integrate medico-sociale de a furniza servicii sociale şi medicale persoanelor dezavantajate, respectiv Intervenția I.1 POR – Construcție / reabilitare de locuințe sociale în zonele urbane funcționale aferente zonelor urbane marginalizate ZUM și Intervenția I.10 POR – Crearea unui/unor Centru(e) Comunitar(e) Integrat(e) medico-social(e) care să deservească populația din zonele urbane marginalizate, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei.

Valoarea nerambursabilă a proiectului depus de UAT Municipiul Carei este 11.187.406,75 lei, reprezentând 2.354.500 euro, valoarea totală a proiectului fiind 13.161.655 lei, reprezentând 2.770.000 euro.

GAL CAREI

VIZITĂ DE TEREN

POR/GALCAREI/2020/9/6/OS9.1

GAL CAREI

VIZITĂ DE TEREN

POR/GALCAREI/2020/9/6/OS9.1